УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО; ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Компетентни сме по въпросите на строително-инвестиционния мениджмънт, проектирането и контрола на строителството.

Ще Ви бъдем полезни от инвестиционните намерения до получаване на разрешение за ползване.

Етапите при управлението на строителството са:

1. Възлагане, контрол и приемане на инвестиционни проекти:

Изготвяне на задание за проектиране;
Консултиране по Договора за проектиране;
Подготовка на пълна документация за издаване на строително разрешение;
Вземане на строително разрешение от съответните инстанции.

управление на строителството; инвестиционни проекти; контрол; въвеждане в експлоатация; строителен надзор

2. Договаряне на строителството и контрол на изпълнението:

Подготвяне на тръжна документация за избор на строител;
Провеждане на конкурс за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Участие в договарянето на строителството;
Определяне степента на завършеност и категорията материали за довършване;
Инвеститорски контрол по време на строителството – по време на целия строителен процес е необходимо да имат непрекъснат Инвеститорски контрол. От съществена важност е и добрата координация между проектант, строител, надзор и възложител;
Контрол и приемане на работите, включително непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи;
Контрол по разплащанията с изпълнители и доставчици;
Изготвяне на окончателни протоколи по всеки договор за строителство;
Контрол на качеството на вложените материали в обекта;
Контрол и подготовка на цялостната документация за приемане на обекта;
Контрол по отстраняване на недостатъци в гаранционния срок.

управление на строителството; инвестиционни проекти; контрол; въвеждане в експлоатация; строителен надзор

3. Въвеждане в експлоатация на обекта (АКТ16):

Ние отделяме внимание на всеки детайл, провеждаме тестове за въвеждане в експлоатация, подпомагаме строителния надзор при изготвянето на необходимата документация.

В зависимост от категорията на строежа се издава Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

управление на строителството; инвестиционни проекти; контрол; въвеждане в експлоатация; строителен надзор

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО; ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон:

0888 603 703
0887 209 318

Имейл:

techno-style-engineering@abv.bg

Адрес:

ул. Боряна 24а
София 1618

Политика за поверителност


    Call Now Button