ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА МОСТОВЕ

Хидроизолациите на мостовете са съгласувани с инженерни решения, които предшестват строителството на моста. Иначе казано, той трябва да бъде построен с адекватна и супер качествена хидроизолация, така че при пускането му в експлоатация много ясно да се знае какви възможности са дадени на съоръжението, за да устои на динамичните климатични условия, които съпътстват целия му експлоатационен живот.
За да се увеличи дълготрайността на мостовите конструкции, всички части трябва да бъдат хидроизолирани, за да се предотвратят сериозни повреди на бетона или на вградената стоманена армировка. Поради динамичното натоварване, мостовите палуби трябва да бъдат защитени с еластични системи за преодоляване на пукнатини, за да се приспособи всяко движение и да се поддържа защитата. Проектиране и изграждане на хидроизолационни системи; мост; хидроизолация

За хидроизолацията на сложни инженерни конструкции, чийто дизайн включва подземни и наземни структури, правилният избор на хидроизолационни материали и професионалната изработка е абсолютно критична, когато се вземе под внимание, че 3/4 от повредите в най-различни съоръжения могат да се отдадат на проникването на вода. Нямате време за компромис, а само за избор на най-доброто решение.
Мостовете могат да бъдат категоризирани по няколко различни начина. Общите категории включват вида на използваните структурни елементи, по това, което носят, дали са неподвижни или подвижни, и по използваните материали. В зависимост от факторите определящи вида мост, се избира и подходящата хидроизолация.

Проектиране и изграждане на хидроизолационни системи; мост; хидроизолация

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ПОДЗЕМИЯ, ГАРАЖИ И ТЕРАСИ

Много често се появяват течове в подземните нива на съществуващи сгради, вследствие на лошо изпълнени работи и компроментиране на изградената хидроизолационна система. Това е изключително неприятен проблем, който налага качествена и бърза експертна намеса.
НИЕ работим по най-съвременните технологии и в изключително кратки срокове.
Основният метод за спирането на течове в бетон е инжектирането на смоли от различен тип. При спирането на течове по метода на инжектирането не се изискват изкопни дейности, нарушаване целостта на фасадата и прилежащото озеленяване или инфраструктура около сградата и съоръжението. Инжекционните технологи са интелегетно решение за множество предизвикателства, пред които сме изправени в областта на строителството. Използват се най-различни смоли: полиуретанови, хидрострукторни на акрилатна основа епоксидни, еластични, полимерно подсилени. В определени ситуации се налага използването на акрилни завеси, които образуват хидроизолационен филм от сраната на водния напор. Изборът на инжекционна смола зависи от конкретния проблем, който трябва да бъде разрешен и се определя от специалист.
Нашите специалисти ще предложат най-подходящото решение за Вас след предварителна оценка на състоянието и ще направят най-добрия избор на материали за изпълнението.

Проектиране и изграждане на хидроизолационни системи; мост; хидроизолация

КОНТАКТИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон:

0888 603 703
0887 209 318

Имейл:

techno-style-engineering@abv.bg

Адрес:

ул. Боряна 24а
София 1618

Политика за поверителност


    Call Now Button